Prevodilačka kontra-informaciona mreža

Contra Info je međunarodni višejezični kontra-informacioni i prevodilački čvor, infrastruktura koju održavaju anarhisti/kinje, anti-autoritarci/ke i slobodari/ke aktivni/e u različitim delovima sveta.

Projekat je svoje aktivnosti započeo početkom 2010. godine u Atini, sa ciljem širenja trenutaka socijalnog rata na teritoriji pod kontrolom grčke države na druge jezike, kao i odgovarajućih trenutaka iz drugih delova sveta na grčki jezik. Međutim, akcija, kao i njeno višejezično dokumentovanje, efektivno se može izraziti samo negiranjem takvih teritorijalnih ograničenja; stoga, napustivši 2011. godine prvobitni pristup, širimo prevode, ali i originalni materijal, koji se odnosi na različite lokacije, u stalnom naporu diseminacije informacija o polimorfnoj anarhističkoj ofanzivi protiv postojećeg gde god da se dešava.

Contra Info nije ni organizacija niti politička grupa afiniteta. Drugovi i drugarice kao i inicijative koje učestvuju u našoj mreži uzajamno deluju na samoorganizovan, anti-hijerarhijski način, omogućavajući najširu moguću podršku anarhističkim i revolucionarnim tendencijama u bilo kom kontekstu. Svaki/a učesnik/ca Contra Info, dolazi sa drugačijeg polazišta deleći sopstvenu analizu i jedinstveno razumevanje borbe bez granica za individualno i kolektivno oslobođenje od ma kog oblika ropstva. Međutim, nismo demokrate, niti sredstva kontra-informisanja vidimo kao platforme na kojima etatisti, patriote svih fela, novinari ili lakeji dominacije ma kog tipa mogu bljuvati svoju ugnjetavačku propagandu. Zakleti smo neprijatelji svake vrste nacionalizma, seksizma, rasizma, etatizma/državotvorstva, kapitalizma, reformizma ili drugih autoritarnih shvatanja. Stojimo protiv otadžbina, protiv patrijarhata, religije i tradicionalizma, protiv tehno-industrijskog sistema i eksploatacije, protiv države/kapitala i zakona. Borimo se za uništenje društva zatvora, za faktičku solidarnost sa taocima socijalnog rata, i za oslobođenje ljudi, zemlje i životinja.

Svi/e su dobrodošli/e da nam šalju originalna saopštenja o direktnim akcijama, izveštaje i novosti sa ulica, otvorena pisma zatvorenih i gonjenih drugova i drugarica, multimedijalni sadržaj, postere, brošure i pamflete, i tako dalje. Bez obzira da li se duboko slažemo ili snažno ne slažemo sa bilo kojim od datih pogleda, biće nam drago da proširimo reč.

Verujemo da se raznovrsne akcije i mišljenja anarhista/kinja i dostojanstvenih pobunjenika/ca širom sveta mogu izraziti samo bez sektaštva i isključivanja. Stoga, bez obzira na polemike koje na lokalnom ili međunarodnom nivou mogu izbiti između različitih tendencija anarhije, kontra-informacija je, za nas, oružje koje pomaže koegzistenciji individua ili kolektiva otkrivajući raznolikost teorije i prakse ka slobodi. Pored toga, funkcije kontra-informacionog medija vidimo kao ne-centralizovane, kao što verujemo da srodne web stranice trebaju biti međusobno povezane, negovati komplementarnost između sebe i proizvoditi materijal na sopstvenu odgovornost umesto da postaju kopije jedne drugih.

Ovaj projekat dopunjuje i podržava širu anarhističku mrežu i drugarske poduhvate širom sveta (web stranice, radio, izdavaštvo), sa ciljem makar i minimalne neformalne komunikacije između svih onih koji svoju energiju posvećuju kontra-informacijama izvan nacionalnih i jezičkih granica.

Različiti blogovi Contra Info čine jedan i isti projekat sa posebnim fokusom na prevode. Još od početka naše online aktivnosti odbijamo da širimo vesti koje dolaze iz korporativnih izvora i medija koji izražavaju dominantnu ideologiju. Takođe, ne prioritizujemo naš materijal; svu dinamiku i tok kontra-informacija, daleko od specijalizacija, generišu slučajne inicijative, stalni doprinosi, kao i posebni interesi učesnika/ca ili doprinosilaca/teljki. Ako saznanja o nekim događajima imamo iz prve ruke, pokušavamo da prenosimo originalni sadržaj. Ipak, uglavnom ne republikujemo tekstove, bez obzira da li ih smatramo važnim ili interesantnim – odnosno, čak i ukoliko želimo da ih prevedemo ili smo ih već preveli na drugi jezik. Materijal možda prenesemo – uvek navodeći naš izvor – onda kada njegovom širenju imamo da pružimo nešto dodatno, ukoliko osećamo da neka stvar nije dobro pokrivena ili je od izuzetne hitnosti. Sa druge strane, rado objavljujemo originalne tekstove, prevode i drugi materijal kad god ga dobijemo direktno, sve dok je njegov sadržaj u skladu sa našim “uslovima objavljivanja“. Takođe, posebno cenimo kada nam ljudi prosleđuju tekstove ili linkove za naše informisanje, ali ukoliko su potpuno iste stvari već objavljene na drugim drugarskim web stranicama prosto ne vidimo praktičan razlog da ih reprodukujemo.

Ohrabrujemo individue, grupe i inicijative širom sveta da nam šalju svoje komentare i svojim vitalnim učešćem podrže našu mrežu.

Najtoplije pozdrave šaljemo svim anarhističkim zatvorenicima/ama širom sveta, kao i svima onima koji se bore za bezuslovnu slobodu, unutar i izvan zidina, nikada ne saginjući glavu pred slugama vlasti.

Bes i svest!
Contra Info
Mart 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *