Volos: Preuzimanje odgovornosti za napad na “Tesalijsku mesaru” usred Vaskrsa

zaustavi-ubijanje

Odlučili smo se da ove dane, kada se na hiljade ne-ljudskih životinja ubija zbog hedonističke i sadističke potrošnje njihovog mrtvog mesa na prazničnim stolovima, proslavimo na drugačiji način. Dakle, u zoru 19. aprila 2014., napali smo “Tesalijsku mesaru” u gradu Volosu, tako što smo razbili stakla ove velike prodavnice i zasuli je boja-bombama, a oštetili smo i transportni kamion koji joj pripada. Ova prodavnica je bila meta napada i u prošlosti, pa je vreme da neki ljudi shvate da ćemo im stati na put drastičnijim načinima ukoliko nastave profitirati na račun ne-ljudskih životinja.

Civilizacija i kapitalizam se, još od svog nastanka, koriste konceptima i praksama poput vlasništva i zatvaranja, kako bi mogli zatvarati, mučiti i ubijati na milione ne-ljudskih životinja za obezbeđivanje hrane, zdravlja, progresa i prosperiteta ljudske vrste, postavljajući temelje antopocentrizma, prema kojem je čovek superiorian u odnosu na druge vrste koje su sve podobne za eksploataciju od strane ljudi. Iako antropocentrična, dominacija ne ostavlja čoveka van okvira porobljavanja – hijerarhije, patrijarhata, nacije, nadničarskog ropstva, društva nejednakosti.

Sa navalom modernog totalitarizma, za postizanje sterilnog društva zatvora, imamo talas zatvaranja i eksploatacije životinja (stoke, vivisekcija, cirkusi sa životinjama, zoološki vrtovi, prodavnice ljubimaca), ali i ljudi čije ideje i prakse ometaju glatko funkcionisanje sistema (zatvori, koncentracioni kampovi). Iz tih razloga, ne smatramo da je totalno oslobođenje (oslobođenje životinja, Zemlje, ljudi) odvojeni već upravo sastavni deo šire anarhističke borbe.

Do uništenja svakog kaveza/zatvora, ništa neće biti slobodno!

Solidarnost sa političkim zatvorenicima i zatvorenicama
Snage onima koji se bune unutar i izvan zidina

Antispecisti/Antispecistkinje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *