Francuska: Novi skvot u gradu Nansi

Više od mjesec dana, mi – kolektiv nezaposlene omladine, “nestalnih” radnika i radnica te studenata i studentkinja, okupiramo kuću koja je napuštena već tri godine, a koja se nalazi na adresi Libération Avenue 103, u Nansiju.

Ovim gestom, pored mnogih drugih, namjeravano raskinuti sa robnim mentalitetom ovog jebenog svijeta i svom diskriminatorskom logikom koja ga prati, bez obizra da li je ona seksistička, homofobična, rasistička ili klasistička. Suprotstavljamo im načine života koji se zasnivaju na besplatnosti i uzajamnoj pomoći, samoupravljanju i solidarnosti.

Protiv privatne svojine i društvene isključenosti, protiv kapitalizma, ponovo prisvajamo naše živote, skvotiramo prazne zgrade.

Prostor je otvoren. Možeš nas kontaktirati na auxenfantsterribles[at]riseup[dot]net

Izvor: le chat noir émeutier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *