Atina: Preuzimanje odgovornosti za paljenje automobila kompanije OTE

Akcije govore same za sebe. Ipak, želimo da dodamo nekoliko reči o trenutnoj situaciji i izboru za napad. Kako je grad prepun svih vrsta pandura a zatvori drugova, kako se fašistički otrov u obilnim količinama izliva sa TV ekrana, a šljam se sprema za još jedan izborni festival, kako se represija prema unutrašnjem neprijatelju unapređuje i širi, želeli smo da ovaj mizerni pejzaž oslikamo drugačijim potezom.

Dana 19.04.2012. električnom testerom smo isekli rolo-vrata na zatvorenom parkiralištu kompanije OTE u Eksarhiji i potpuno uništili sva vozila koja su se tamo nalazila. OTE je sada samo produžnica kompanije Dojče telekom. Nemačka multinacionalna kompanija je kolos u sektoru telekomunikacija i, zapravo, najveća kompanija te vrste u Evropi sa monopolskom pozicijom na međunarodnom tržištu.

U isto vreme ona je i pionir u sistemima kontrole i nadzora. Dojče telekom je 2008. godine usred skandala potvrdio da je čuvao informacije o mobilnim telefonima preko 17 miliona svojih korisnika. Dojče Telekom blisko sarađuje sa nemačkom državom, a njegova produžnica T-Sistems je preuzela realizaciju digitalnih telekomunikacija za nemačku policiju.

Nema potrebe da više govorimo zašto smo ih uzeli za metu.

Ovu akciju želimo da posvetimo A. Mitrusijasu, J. Karajanidisu i K. Sakasu koji su 6. aprila otpočeli štrajk glađu zahtevajući ukidanje novog, osvetničkog, produženja pritvora i hitno oslobađanje anarhistkinje Stele Antoniju zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga sa kojima se suočava i čije se stanje, kao posledica pritvora, svakodnevno pogoršava.

Takođe se solidarišemo sa članovima Zavere vatrenih ćelija i anarhistom T. Mavropulosom koji su takođe, 8. aprila, otpočeli štrajk glađu zahtevajući konačan transfer G. Cakalosa i P. Argirua u zatvor Koridalos iz zatvora Domokos gde se trenutno nalaze.

Ne zaboravljamo ni dostojanstvenog zatvorenika S. Darvilasa koji je štrajk glađu započeo 4. aprila zahtevajući privremeno odsustvo iz zatvora koje mu se osvetnički negira, niti zaboravljamo one koji su uhapšeni 12. februara.

NI ZA JEDAN KORAK UNAZAD
ZA UNIŠTENJE ZATVORA I DRUŠTVENO I INDIVIDUALNO OSLOBOĐENJE

izvor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *