Tag Archives: rudnik zlata

Grčka: Broba protiv rudnika zlata na poluostrvu Halkidiki

Naše ćutanje je… njihovo zlato: Video Koordinacionog komiteta za borbu protiv aktivnosti u vezi sa rudnikom zlata iz Soluna koji je prvi put prikazan na kontrainformacionom dešavanju na trgu Aristotelus u Solunu 26. aprila 2012. Za titlove na engleskom jeziku pritisni cc (prevod Contra Info).

Halkidiki, Grčka: Naša borba nema otadžbinu


Od sredine juna 2012. godine kanadska kompanija Eldorado Gold i Bobolasova kompanija AKTOR (nap. prev. najveća građevinska kompanija u Grčkoj, članica grupe Ellaktor), uz blagoslov države, seku prašumu u Skuriji kako bi je pretvorili u ogromni površinski kop. Faraonska “investicija” će presahnuti Halkidiki i isušiti svaku kap vode.

Na demonstracijama protiv pokretanja rudnika zlata u prethodnim mesecima dolazilo je i do sukoba između lokalnih meštana i policije, a državni kerovi se nisu ustezali od intenzivne upotrebe hemikalija i plastičnih metaka.

Sledi poziv Koordinacionog komiteta za borbu protiv ovog napada države i kapitala na živote i životnu sredinu.

Naša borba nema otadžbinu

Dokle god smo deo ove borbe, stojimo ne samo protiv uništavanja životne sredine već i protiv države i šefova, kako domaćih tako i stranih.  Zemlja njihovog porekla je beznačajna pošto je njihov cilj profit, a ne “razvoj u regionu” ili “nacionalni interes”.

U vremenima kada se svakodnevno preživljavanje pretvara u borbu, a sve veći delovi društva bivaju osiromašeni, interesi moćnika se proglašavaju nacionalnim, uništavanje se naziva razvojem, a pretnja fašizacije društva postaje stvarnost.

Pitanje u vezi sa našom borbom protiv rudnika zlata nije da li će rudnik biti pod kontrolom neke grčke ili kanadske kompanije, ili da li će se naći pod kontrolom države – on uopšte i ne treba da postoji. U tom kontekstu, odbrana “šuma, voda i naših života” nije povezana ni sa kakvom “patriotskom dužnošću”.  Zbog toga, baš kao i profit šefova, borba onih koji pružaju otpor ne poznaje granice.

Šta više, nikada nismo ni pomislili da naše nade polažemo u Državni savet – njegova uloga kao dela države nije da blokira već da olakša funkcionisanje kapitalističkog sistema. Osim toga, čak je i Ustav jasan. Kada je u pitanju nacionalna ekonomija, i samim tim profitabilnost, naši životi i životna sredina nalaze se na drugom mestu.

Ova borba baš kao i svaka druga borba treba da se oslanja na sopstvene snage, a ne da čeka na nekakvog “deus ex machina” da nas spase. Našu borbu vidimo kao deo borbi koje se trenutno vode širom sveta protiv ugnjetavanja naših života i životne sredine.

OD PERUA DO INDONEZIJE I OD KANADE DO ČILEA
BORBA JE JEDNA

Solunski koordinacioni komitet za borbu protiv aktivnosti u vezi sa rudnikom zlata

***

Slike sa demonstracija koje su se desile početkom avgusta